Public Meetings

Loading Events

Events for May 2020

Events Search and Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
27
28
29
30

CDFA Los Angeles County Public Meeting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CDFA Los Angeles County Public Meeting

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+ Export Events

 

Videos


The second in a series of four videos describing how state agriculture officials are working to protect California citrus trees from a dangerous pest and plant disease, and what homeowners can expect from a visit from an agricultural official.La gente de California ha cultivado árboles de fruta cítrica en sus traspatios durante generaciones. Por desgracia, una plaga y una enfermedad ponen en riesgo a los árboles de cítricos que tanto nos gustan.

 


加州居民在自己的后院种植柑橘树已有几代了。不幸的是,虫害和疾病正在威胁加州受人喜爱的柑橘树。Hình ảnh cây chanh trồng trong phía sân sau đã trở nên quá quen thuộc với người dân California từ nhiều đời nay. Nhưng rất tiếc, sự sống của những cây chanh yêu quý ấy đang bị sâu bệnh đe dọa.

 


캘리포니아 주민들은 몇 세대에 걸쳐 뒷마당에서 감귤류 나무를 길러 왔습니다. 하지만 캘리포니아에서 사랑받는 감귤나무가 해충 재해의 위협을 받고 있습니다.